Informace pro spolek Jablonec - Tichá z. s. a obyvatele Tiché ulice a okolí v Jablonci nad Nisou

 Na veřejném projednání návrhu nového územního plánu Jablonce nad Nisou dne 7. října 2015 řekl pan Ing. Pelíšek (viz zde na webu města oficiální záznam v odstavci „Veřejné projednání návrhu nového Územního plánu Jablonec nad Nisou“ - v čase 1:58:45 až 2:04:03), že na našich pozemcích bude postupně v okolí jeho domu a velké zahrady postaveno až 20 domů, čímž vznikne značný rozruch v okolí Tiché ulice. Takový záměr rozhodně nemáme.


Panu Ing. Pelíškovi jsme roku 1990 prodali pozemek asi 5000 m2 a v roce 2007 mne požádal, abych mu prodal další (sousední) pozemky, aby mohl postavit tři domy pro své děti. Předal mi zastavovací studii. Další pozemky jsem mu neprodal. Řekl mi, že tedy bude muset ty domky postavit na části své zahrady a na cestě k Háskovým vilám, kterou koupil.


Většina našich pozemků byla znehodnocena tím, že na nich bylo před rokem 1990 bez našeho souhlasu postaveno vedení vysokého napětí a plynové potrubí, takže na pozemcích vzniklo věcné břemeno a v ochranných pásmech se stavět nesmí, takže pro stavbu domků je velmi malý prostor.


Pozemky chceme ponechat pouze pro stavbu několika málo domků našich dětí a vnoučat. Početné řadě zájemců o tyto pozemky jsme je prodat odmítli.


Pozemky musí být dle zákona o životním prostředí dvakráte ročně posekány, a protože naše hospodářství ve Mšeně nad Nisou bylo zlikvidováno, jsme rádi, že jsme sehnali farmáře, který pozemky seká. Měl jsem objednanou tabuli „Soukromý pozemek. Vstup zakázán!“, kterou jsem však nakonec neinstaloval a nechal jsem pouze tabuli „Soukromý pozemek“, přestože je to riskantní, protože na pozemky vstupují lidé, odhazují tam odpadky a děti také někdy kameny, takže může dojít k poškození sekačky a opravy bychom museli farmáři zaplatit.

 

Ing. Karel Vogt, Jablonec nad Nisou 18.6.2016